תנאי שימוש והתניות כלליים

  1. התנאים הבאים יחולו על כל השירותים הניתנים על ידי רנט-א-פון שרותי תקשורת בע”מ, (להלן “הספק”).
  1. על מנת להשתמש בשירותי הספק, הלקוח מסכים לתנאים ולהתניות הכלליים. הלקוח מוסר את המידע הבא: שם פרטי, שם משפחה, כתובת (כתובת חיוב), כתובת דוא״ל, דרך האתר rent-a-phone.co.il, האתר מופעל ומנוהל ע”י רנט-א-פון שרותי תקשורת בע”מ.
  2. הספק ינקוט מירב המאמצים לוודא שהמידע הכלול והמחירים באתר יהיו מדויקים ומעודכנים כל הניתן אולם יתכן ותכנים מסוימים אינם שלמים ו/או ייתכן ונפלו טעויות בתוכן מסוים, הספק לא יישא באחריות לנזק, הוצאה ו/או אובדן שיגרמו למשתמש עקב טעויות ו/או אי דיוקים במידע כאמור. הספק מתחייב לספק ללקוח שירות איכותי, עם זאת, הספק אינו מבטיח שהשירות יינתן ללא הפרעות, או יהיה נטול תקלות.
  3. מעורבות הלקוח. בזמן השימוש בציוד או בשירותי הספק, אסור ללקוח לעסוק בפעולות פוגעניות, בלתי חוקיות, זיוף או הונאה, בפעולות אשר גורמות לפגיעה או נזק לרשת; במידה והלקוח מפר התחייבויותיו לפי סעיף זה, יהיה הספק רשאי להשעות את השימוש בשירות לפי שיקול דעת הספק. במהלך תקופת ההשעיה, הלקוח ישא בכל התשלומים בגין השירותים המושעים, שעליו לשלם על פי הסכם זה.
  4. תאימות המכשיר באחריות הלקוח לוודא שמכשירו מתאים לשימוש ב-eSIM. רשימת מכשירים התואמים לשימוש ב-eSIM אינה מלאה ועשויים להיות מכשירים חדשים התואמים לשימוש eSIM שאינם ברשימה.
  5. תנאי התשלום תשלום עבור השירות באתר מתבצע באמצעות כרטיס אשראי. כל התשלומים כוללים מע״מ, אלא אם כן  צוין אחרת.
  6. מדיניות החזר / ביטול / שינוי

מדיניות החזרת המוצרים/שירותים באתר כפופה לחוק להגנת הצרכן במדינת ישראל:

במידה ויבצע הלקוח תשלום בעבור מוצר/שירות כלשהו באתר ומסיבה כלשהי לא קיבל אותו, יזוכה הלקוח בעבור תשלום זה זיכוי מלא.

הלקוח רשאי לבטל עסקה עד 14 יום מיום ביצוע התשלום ולקבל את מלוא כספו חזרה. הלקוח יהיה רשאי להחזיר כל מוצר/שירות אותו רכש עד 14 יום מיום קבלתו ולקבל את כספו חזרה (בתנאי שהמוצר נשלח חזרה באריזתו, במצב תקין ובתנאי שלא נעשה בו שימוש ושהסים / eSIM לא הותקנו במכשיר הלקוח).

eSIM – במידה ולא בוצע שימוש (לא הותקן במכשירך) ניתן לבטל עסקה בשיחה למשרדנו.

כרטיס SIM פיזי – אפשר להחזיר תוך 14 יום ממועד קבלתו, בתנאי שלא נעשה שימוש בכרטיס!

*פעולה תקינה של השירות כרוכה בגדרות שיש להגדיר במכשיר הלקוח.

 לא ינתן החזר/זיכוי עבור eSIM שהותקן ולא עבד אם הלקוח לא יצר קשר עם התמיכה הטכנית של הספק כדי

 לקבל הסבר ולתיקון התקלה.

7.1 לכל חבילת גלישה תוקף קבוע. לא יוצע החזר מכל צורה שהיא עבור יתרת נתונים/שיחות שנותרו, או אם תקופת התוקף הסתיימה.

7.2. פיצוי: לא יינתנו החזרים מכל סוג שהם בגין חיובים מטלפונים אחרים, כרטיסי SIM אחרים, חיובי טלפון       מבתי מלון או חיובים אחרים שאינם קשורים באופן ישיר ל SIM/eSIM של הספק.

7.3. ברגע שלקוח התקין את ה-eSIM, הוא ייחשב ככרטיס משומש. לא יבוצעו החזרים בכל צורה שהיא.

7.4. חבילות הגלישה/ שיחות וגלישה של eSIM/SIM אינן ניתנות לשינוי ונמכרות AS IS.

  1. חבות ואחריות: הספק אינו אחראי לנזקים כתוצאה מכך שהשירות המוצע אינו זמין באופן חלקי או תמידי.