מדיניות פרטיות

אתר רנט-א-פון מכבד ומחויב לפרטיות המשתמשים ופועל לשם הגנת פרטיות המשתמשים ושמירת המידע אודותיהם, וזאת בהתאם למדיניות שתפורט להלן:

הצהרה זו בדבר מדיניות הפרטיות הנו הסכם נספח, המהווה חלק בלתי נפרד, להסכם תנאי השימוש ותקנון האתר וע”כ יש לקרוא הצהרה זו בצמוד לקריאת הסכם תנאי השימוש ותקנון האתר.
רישום פרטי המשתמשים במאגר המידע:

כחלק מתהליך הרישום נדרש המשתמש לספק פרטים אישיים, כאשר המידע המסופק הינו מידע בסיסי ונחוץ לצורך אספקת השירותים, לרכישת המוצרים ו/או לצורך ניתוח סטטיסטי לשיפור השירות.

לידיעתך, הגשת פרטים כוזבים הינה עבירה פלילית והעושה כן צפוי להליכים משפטיים פליליים ואזרחיים כאחד!

הפרטים האישיים אשר נאספים מהמשתמשים נשמרים במאגר המידע של האתר, גם אם הפסיק המשתמש לקבל שירותים מהאתר.
דיוור אלקטרוני:

בעת השימוש באתר, למשתמש האופציה להירשם לניוזלטר, כאשר במסגרת זו מקבל האתר את הסכמת המשתמש לעשות שימוש בפרטיו לשם משלוח תכנים שיווקיים, פרסומיים, הודעות, מבצעים, עדכונים ו/או כל מידע רלבנטי אחר בנוגע לאתר הן באמצעות הדיוור האלקטרוני והן בדיוור ישיר כגון טלפונים, פקסים, מסרונים ובכל דרך שיווקית אחרת המוכרת. למשתמש הזכות לבטל באופן מיידי את ההרשמה לניוזלטר ישירות מממשק ניהול חשבונו באתר.
מסירת מידע לצד שלישי:

אתר רנט-א-פון מתחייב במסגרת מדיניותו שלא להעביר לצדדים שלישיים את הפרטים האישיים של המשתמשים אשר נשמרים במאגר המידע של האתר אלא באישור ובהסכמת המשתמש עצמו, וזאת למעט במקרים הבאים:

שימוש בפרטי הלקוח וכל מידע אודותיו המצוי בידי האתר לשם התקשרות עימו.
שימוש בפרטי הלקוח לשם הצטרפות למערכת מועדון הלקוחות אשר מנוהלת בידי צד שלישי.
שימוש בפרטי הלקוח לשם הוספתו למערכות פרסום שונות דוגמת מערכת הפרסום של פייסבוק, אינסטגרם, גוגל וכו’.
במידה תתבצע רכישת מוצרים ושירותים מצדדים שלישיים המציעים אותם למכירה באמצעות האתר, יועברו הפרטים, במסגרת הסכמת המשתמש, המידע הדרוש להם לשם השלמת תהליך הרכישה.
במידה ויש צורך לפעול בנסיבות דחופות כדי להגן על הביטחון האישי של משתמשי האתר, או של הציבור.
במידה של מחלוקת משפטית בין השתמש לבין האתר שתחייב חשיפת פרטי המשתמש עפ”י דין ו/או לצורך ההליכים המשפטיים.
במידה והמשתמש יבצע פעולות המהוות עבירה פלילית ובניגוד לדין.
במידה והמשתמש יפר את הסכם תנאי השימוש ותקנון האתר.
במידה ויתקבל צו שיפוטי המורה לאתר למסור את הפרטים של משתמש מסוים לצד שלישי.
במידה והאתר ימכור או יעביר בכל צורה שהיא את פעילות האתר לצד ג’, ובלבד שאותו צד ג’ יקבל על עצמו כלפי המשתמשים הרשומים באתר את הוראות מדיניות פרטיות זו.
במידה ואם וככל שיוחלט על העברת הגבייה ו/או צורת התשלום ו/או שירות הלקוחות של האתר לצד ג’ ו/או על הזמנת ניתוחים סטטיסטיים מצד ג’, יועבר לאותו צד ג’ אך ורק המידע הדרוש לצורך מתן השירות הרלוונטי, וזאת בכפוף להתחייבות צד ג’ לשמור על מאגר המידע.

“קוקיז”, עוגיות” (Cookies):

האתר משתמש ב”עוגיות” (Cookies) לצורך תפעולו השוטף והתקין, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר ולאימות פרטים, וזאת בכדי להתאים את האתר להעדפות האישיות של השתמשים ולצורכי אבטחת מידע. טכנולוגית ה-Cookies סטנדרטית וקיימת ברוב אתרי האינטרנט המרכזיים. מרבית הדפדפנים כוללים אפשרות להימנע מקבלת Cookies. חשוב לדעת, כי בכדי לנצל את יישומי האתר, מומלץ שלא לבטל את ה- Cookies של האתר.

קישורים לאתרים אחרים:
מדיניות השמירה על פרטיות המשתמשים כפי שמפורטת לעיל חלה על אתר רנט-א-פון בלבד. האתר עשוי לכלול הפניות או קישורים לאתרים אחרים אשר לא פועלים או נשלטים באמצעות אתרנו וע”כ המדיניות והנהלים שתוארו כאן אינם חלים על צד ג. אנו ממליצים ליצור קשר עם אתרים אלה ישירות לקבלת מידע על מדיניות הפרטיות שלהם.