SIM/eSIM לגלישה בעומן

120.00

  • גלישה בלבד
  • אם מכשירכם אינו תומך בכרטיס e-SIM, ניתן לקבל SIM רגיל.
  • כרטיס סים eSIM/SIM המאפשר גלישה בלבד
  • שים לב: לפני הרכישה , יש לבדוק שמכשירכם תומך ב- eSIM
  • המחיר אינו כולל משלוח
  • רשימת מכשירים התומכים ב eSIM

SIM/eSIM לגלישה בלבד בעומן

*החיוב בשקלים על פי שער העברות ביום החיוב. התעריפים עשויים להתעדכן מעת לעת ע”פ הספק בחו”ל.