קפריסין SIM/eSIM לגלישה / גלישה ושיחות, החל מ-48ש”ח

48.00180.00

  • גלישה בלבד / שיחות וגלישה
  • לא כולל קפריסין הטורקית..!!
  • אם מכשירכם אינו תומך בכרטיס אי סים e-SIM, ניתן לקבל SIM רגיל.
  • שים לב: לפני הרכישה , יש לבדוק שמכשירכם תומך ב- eSIM
  • רשימת מכשירים התומכים ב eSIM

SIM/eSIM לגלישה בקפריסין Cyprus

*החיוב בשקלים על פי שער העברות ביום החיוב. התעריפים עשויים להתעדכן מעת לעת ע”פ הספק בחו”ל.