SIM/eSIM לבריטניה גלישה/ גלישה ושיחות

54.00199.00

  • גלישה /גלישה ושיחות באנגליה
  • אם מכשירכם אינו תומך בכרטיס אי סים e-SIM, ניתן לקבל SIM רגיל .
  • שים לב: לפני הרכישה , יש לבדוק שמכשירכם תומך ב- eSIM
  • המחיר אינו כולל משלוח
  • רשימת מכשירים התומכים ב eSIM