SIM/eSIM סים לדרום קוריאה גלישה בלבד

75.00170.00

  • גלישה בלבד ל30 יום
  • אם מכשירכם אינו תומך ב e-SIM, ניתן לקבל SIM רגיל
  • שים לב: לפני הרכישה , יש לבדוק שמכשירכם תומך ב- eSIM
  • המחיר אינו כולל משלוח
  • רשימת מכשירים התומכים ב eSIM

SIM/eSIM לגלישה בדרום קוריאה  -30 יום

כרטיס SIM/eSIM המאפשר גלישה בדרום קוריאה בלבד. תקף ל-30 יום.

*החיוב בשקלים על פי שער העברות ביום החיוב. התעריפים עשויים להתעדכן מעת לעת ע”פ הספק בחו”ל.