eSIM להודו, גלישה בלבד

60.00255.00

;

  • גלישה בלבד
  • אם מכשירכם אינו תומך בכרטיס אי סים e-SIM, ניתן לקבל SIM רגיל.
  • כרטיס eSIM המאפשר גלישה בלבד
  • שים לב: לפני הרכישה, יש לבדוק שמכשירכם תומך ב- eSIM
  • המחיר אינו כולל משלוח
  • רשימת מכשירים התומכים ב eSIM