Rent A Phone – החברה המובילה בישראל למתן פתרונות תקשורת לעסקיםבחו”ל,
מומחים באספקת דרכי תקשורת מתקדמות ללקוחות שלנו ברחבי העולם.

* אין חיוב במע”מ על שימוש בחו”ל

* החיוב בשקלים, לפי שער המחאות והעברות ביום החיוב

* אפשרות גם לסים רגיל, המחיר אינו כולל משלוח

* eSIM – למכשירים תואמים בלבד!

* אירופה  גלישה = מדינות האיחוד האירופי + אנגליה ושוויץ.

בסים אירופה הכולל גם שיחות, נכללים גם היעדים האלה: רוסיה, נורווגיה, אלבניה, סרביה שוויץ.