SIM/eSIM לבריטניה גלישה/ גלישה ושיחות

55.00219.00

  • גלישה /גלישה ושיחות
  • אם מכשירכם אינו תומך בכרטיס אי סים e-SIM, ניתן לקבל SIM רגיל .
  • שים לב: לפני הרכישה , יש לבדוק שמכשירכם תומך ב- eSIM
  • המחיר אינו כולל משלוח
  • רשימת מכשירים התומכים ב eSIM

SIM/eSIM לבריטניה, גלישה / גלישה ושיחות

*החיוב בשקלים על פי שער העברות ביום החיוב. התעריפים עשויים להתעדכן מעת לעת ע”פ הספק בחו”ל.